www.hjw1688.com
  企业公告

美国FEDEX上门取货服务 & 休斯顿办事处成立

       2014.6.27日,中魏控股集团设立美国休斯顿办事处,  向全国客户提供美国FEDEX直控上门取件服务, 进一步优化品质,提升高端档次。

具体地址为:
ADD, 6006  West line  Dr, Houston, TX 77036   TEL, 917-5821198  Mr.  Michael
www.hjw1688.com

1.办事处外景
 
2.仓库货物
 
3.FEDEX上门取件标准价